Vi har en lang tradition for at bidrage til juridisk litteratur inden for flere af vores fagområder, hvor vi er absolut førende. Det er juridiske lærerbøger og lovkommentarer der anvendes på universiteter, domstolene og af advokatbranchen m.fl. Vi arbejder målrettet med at dele viden med både vores kunder og omverdenen i øvrigt. Det sker via bogudgivelser, nyheder her på hjemmesiden og igennem interviews og artikler i dagblade, faglige tidsskrifter og lignende. 

 

ejerlejlighedsloven

Ejerlejlighedsloven og normalvedtægten med kommentarer

Kristian Dreyer er forfatter til den første lovkommentar til Ejerlejlighedsloven og normalvedtægten fra 2020. Der er tale om en klassisk lovkommentar, hvor den nye ejerlejlighedslov fra 2020 gennemgås og kommenteres bestemmelse for bestemmelse, men også normalvedtægten er medtaget og kommenteret. 

Denne fremstilling adskiller sig måske fra andre og mere teoretiske fremstillinger, og Kristian Dreyer lægger da heller ikke skjul på, at han er praktiker.

Med denne bog får du et praktisk anvendeligt opslagsværk, som du vil holde af at bruge i hverdagen. Den indeholder både kommentarer til bestemmelserne men giver dig også en vis grundlæggende indføring i de spørgsmål og emner, som bestemmelserne, der kommenteres, relaterer sig til. På den måde adskiller denne lovkommentar sig måske fra andre, men lovkommentarer behøver ikke nødvendigvis altid at ligne hinanden.

Fokus er lagt på det foreningsretlige, for det er typisk her, at tvisterne og de mange daglige spørgsmål opstår.

Forfatter: Kristian Dreyer.

Køb bogen her

bog 2

Ejerlejligheder og andelsboliger

Der er tale om en traditionel juridisk lærebog, der anvendes på universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner som led i undervisningen. Bogen anvendes også af domstole og advokater, der behandler sager om ejerligheder og andelsboliger. Bogen giver en indføring i foreningsretten og de to boligformer og gennemgår relevant retspraksis. Endvidere indeholder bogen et kapitel om køb og salg af ejerlejligheder og andelsboliger.

Ejerlejligheds- og andelsboligretten gennemgås, og fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen er inddelt i fire kapitler: foreningsretten, ejerlejligheder, andelsboliger og overdragelsen. Da fremstillingen også henvender sig til andre end advokater, er en række praktiske problemstillinger inkluderet, er der nogle ”afstikkere” i form af emner, som måske ikke direkte vedrører ejerlejligheds- og andelsboliglovgivningen, men som alligevel er relevante, når man arbejder med de to boligformer i praksis.

Bogen er skrevet på en måde, som forhåbentlig kan anvendes af ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, advokater, dirigenter, ejerlejlighedsejere, andelshavere og alle, der er valgt ind i en ejer- eller andelsboligforeningsbestyrelse. Formålet med fremstillingen er, at de nævnte praktikere har en fremstilling, hvor de væsentligste emner gennemgås.

Forfatter: Kristian Dreyer.

Køb bogen her

3Dbog Ejendomsmaeglerlovenmedkommentarer grande

Ejendomsmæglerloven med kommentarer

Med denne opdaterede 2. udgave af Kristian Dreyers lovkommentar til ejendomsmæglerloven (lov om formidling af fast ejendom m.v.) er seneste rets- og nævnspraksis medtaget. I forhold til førsteudgangen er bogen næsten fordoblet i omfang. 

Denne bog er en lovkommentar til lov om formidling af fast ejendom m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2015. Fremstillingen behandler bl.a. spørgsmål om lovens anvendelsesområde, ejendomsmæglerens pligter, kravene til ejendomsformidlingsvirksomheder, de indholdsmæssige krav til salgsdokumenterne og ejendomsmæglernes erstatnings- og godtgørelsesansvar.

Der er i den forbindelse lagt særlig vægt på inddragelse af en række kendelser afsagt af Klagenævnet for Ejendomsformidling samt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.


Bogen henvender sig til alle, der arbejder med fast ejendom, og bør anvendes aktivt hos enhver advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, hos penge- og realkreditinstitutter m.fl. Bogen kan med fordel benyttes af studerende på ejendomsmægleruddannelsen og af universitetsstuderende på jurastudiet.

Kristian Dreyer er advokat (H) og partner hos GALST Advokataktieselskab i København, hvor han til daglig er leder af afdelingen for fast ejendom og byggeri. Han har en fortid i ejendomsmæglerbranchen, og har tidligere været lektor på Ejendomsmæglerakademiet i Lyngby. Igennem en årrække har han ligeledes været lektor på Det Juridiske Fakultet i København, og underviser i dag landets advokater og ejendomsmæglere samt ikke mindst kunderådgiverne hos flere af landets pengeinstitutter. Han har ført mange af fagområdets rets- og nævnssager, og har således både en praktisk og teoretisk tilgangsvinkel til emnet. Kristian Dreyer har forfattet en række øvrige bøger herunder eksempelvis Ejerlejlighedsloven med kommentarer og været medforfatter på bogen Ejerlejligheder og Andelsboliger.

Forfatter: Kristian Dreyer.

Køb bogen her

nyebog 7

Fra maksimalpris til overpris

Denne fagsingle er en gennemgang af reglerne om maksimalpris og overpris, når der handles andelsboliger.

Forfatter: Kristian Dreyer