Vi har en lang tradition for at bidrage til juridisk litteratur inden for flere af vores fagområder, hvor vi er absolut førende. Det er bøger der anvendes på universiteter, domstolene og af advokatbranchen m.fl.

 

bog 1

Ejerlejlighedsloven og normalvedtægten med kommentarer

Der er tale om en lovkommentar, hvor den nye ejerlejlighedslov fra 2020 gennemgås og kommenteres. Endvidere er bestemmelserne i normalvedtægten for ejerforeninger implementeret og kommenteret.

Forfatter: Kristian Dreyer.

Køb bogen her

bog 2

Ejerlejligheder og andelsboliger

Der er tale om en traditionel juridisk lærebog, der anvendes på universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner som led i undervisningen. Bogen anvendes også af domstole og advokater, der behandler sager om ejerligheder og andelsboliger. Bogen giver en indføring i foreningsretten og de to boligformer og gennemgår relevant retspraksis. Endvidere indeholder bogen et kapitel om køb og salg af ejerlejligheder og andelsboliger.

Forfatter: Kristian Dreyer.

Køb bogen her

bog 3

Ejendomsmæglerloven med kommentarer

Der er tale om en lovkommentar, hvor den nye ejendomsmæglerlov (lov om formidling af fast ejendom m.v.) gennemgås og kommenteres. Loven trådte i kraft den 1. januar 2015 og indeholder flere ændringer, der har væsentlig betydning for forbrugere og ejendomsmæglere.

Med udgangspunkt i den nye lov gennemgås lovens bestemmelser, og forfatterne behandler bl.a. spørgsmål om lovens anvendelsesområde, ejendomsmæglerens pligter, kravene til ejendomsformidlingsvirksomheder og de indholdsmæssige krav til salgsdokumenterne.

Desuden behandles ejendomsmæglerens erstatnings- og godtgørelsesansvar - med særlig vægt på inddragelse af en række kendelser afsagt af Klagenævnet for Ejendomsformidling samt Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, således at praksis på disse områder belyses grundigt. Kommentarer til formidlingsbekendtgørelsen m.fl. er indarbejdet, hvor det findes relevant.

Forfatter: Kristian Dreyer.

Køb bogen her

nyebog 2

Ejendomsmægler-håndbogen

Ejendomsmæglerhåndbogen er en dynamisk håndbog til ejendomsmæglerbranchen, og blev lanceret i 2008 af Forlaget Andersen.

Forfatter: Kristian Dreyer og Marianne Kjær Stolt.

ny bog 2

Køb og Salg af Speciallægepraksis i Almen Medicin

Forfatter: Finn Altschuler

Køb bogen her

ny bog 2

Fra maksimalpris til overpris

Denne fagsingle er en gennemgang af reglerne om maksimalpris og overpris, når der handles andelsboliger.

Forfatter: Kristian Dreyer