K2 item: Christian Steen Laursen

Korrekt opbevaring og brug af persondata er en vital evne, som virksomheder og organisationer skal mestre i dag og fremtiden.

Manglende overholdelse af persondataretten kan ikke mindst med EU-persondataforordningen få store økonomiske konsekvenser. Virksomheder og organisationer, som ikke lever op til de persondataretlige regler, eksponerer sig efter 25. maj 2018 for bøder på op til 4 % af koncernomsætningen, risiko for at blive fravalgt i udbud og som leverandører, omdømmetab og nedslag i værdi under virksomhedsoverdragelser.  

Vi leverer rådgivning og produkter som DPO assistance, databehandleraftaler og guidelines, men også transformationsprocesser, hvor vi hjælper organisationer med at opnå og vedligeholde evnen til at overholde persondataretten i alt lige fra personaleadministration, brug af kundedata, crm-systemer til etablering af whistleblowerordninger.

Det kræver ofte forskellige fagligheder - ledelse, juridisk assistance, human ressource og it - at bringe en virksomhed i persondataretlig compliance. Derfor er vores persondataretlige team også tværfagligt, herunder med en uddannet IT-systemarkitekt på holdet.

Ansvarlig partner på området er advokat Christian Steen Laursen, som er Certified Information Privacy Professional (CIPP/E) under The International Association of Privacy Professionals (IAPP).