K2 item: Hans Christian Galst, Majken Korsgaard

De fleste virksomheder og ansatte vil på et tidspunkt opleve ansættelsesretlige problemstillinger. Reglerne er omfattende, komplicerede og ændres jævnligt, ligesom der hyppigt træffes afgørelser på området, der har betydning i fremtidige sager. Det er derfor ofte svært for virksomheder og ansatte at navigere inden for ansættelsesretten.

Vi rådgiver bl.a. om ansættelseskontrakternes udformning, bonus-, aktieoptions- og andre incitamentsordninger, konkurrence- og kundeklausuler, ferieregler, direktørkontrakter, ind- og udstationeringer, ændringer af ansættelsesvilkår og barselsregler. Vi udarbejder herudover bl.a. personalehåndbøger og personalepolitik for virksomheder.

I tvister mellem arbejdsgiver og ansatte rådgiver vi bl.a. om ligebehandling, forskelsbehandling, advarsler, opsigelser, fritstillinger, bortvisninger, suspensioner og fratrædelsesaftaler. Vi fører på vegne af både arbejdsgivere og ansatte også retssager ved domstolene, Arbejdsretten og de særlige arbejdsretlige nævn.

En række store internationale virksomheder, herunder Unibet, Betty Barclay og Mango, har overladt os at løse deres ansættelsesretlige problemstillinger i Danmark.