K2 item: Sune Blohm

Advokat Sune Blohm har netop vundet en sag om, hvorvidt en udlejer, der over en årrække havde glemt at opkræve markedslejestigning kunne opkræve stigningen, betalt efterfølgende.

I sagen havde udlejer tilbage i 2013 varslet en markedslejestigning i henhold til Erhvervslejelovens § 13. I foråret 2014 fik udlejer medhold i markedslejestigningen. Udlejer – der var repræsenteret af en administrator – glemte herefter at indkode stigningen i huslejeopkrævningssystemet ved en menneskelig fejl, hvorfor alene den tidligere lave leje blev opkrævet.

I foråret 2018 opdagede administrator fejlen, og fremsendte straks en opkrævning til lejer. Lejer nægtede dog at betale, da lejer mente, at markedslejestigningen var fortabt ved passivitet og anførte, at de havde indrettet sig på, at udlejer ikke ønskede at opkræve forhøjelsen.

Advokat Sune Blohm repræsenterede udlejer ved byretten, og han gjorde blandt andet gældende, at udlejers lejeopkrævning ikke kan have givet lejer en berettiget tro på, at kravet var et frafald eller en opgivelse af kravet. Lejer gjorde på den anden side gældende, at en lejer skal kunne stole på de huslejeopkrævninger som de modtager, og at lejer har været i god tro omkring den fejlagtige lejeopkrævning.

I går faldt dommen der gav udlejer fuldt ud medhold. Af dommen fremgår det, at der ud over tidsfaktor skal foreligge ”særlige omstændigheder”, hvis et krav er bortfaldet ved passivitet.

Dommen statuerer derfor, at den obligationsretlige grundsætning om, at ”pengeskyld er bringeskyld” også er gældende ved udlejers manglende opkrævning af huslejestigning.

Ud over selve spørgsmålet omkring huslejestigningen, skulle retten også tage stilling til, om udlejer kunne kræve renter fra de enkelte huslejestigningers forfaldstidspunkter – altså fra hvert af de tidspunkter, hvor udlejer kunne have krævet huslejestigningen opkrævet. Denne post var i sig selv økonomisk stor, og dermed af utrolig stor vigtighed for udlejer.

Da retten allerede havde statueret, at ”huslejestigningsbetaling er bringeskyld”, blev lejer dømt til at betale renter fra hver enkelt forfaldstidspunkt. For en god ordens skyld bemærkes det, at dette selvsagt ikke er gældende for de forfaldstidspunkter der lå mere end 3 år før stævningen blev indleveret til retten.

Udlejer fik derfor fuldt ud medhold i sagen.

Har du spørgsmål om erhvervslejeret, så sidder vi tre dygtige folk i GALST, og arbejder med den slags hver dag. I er velkomne til at kontakte advokaterne Sune Blohm, Christian Steen Laursen eller Kristian Dreyer - så hjælper vi gerne med stort og småt.

Har du spørgsmål til retssagen, er du velkommen til at kontakte advokat Sune Blohm.

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Årets Håndværker 2019 afholdes i år over hele to dage i Cirkusbygningen i København 10-11. april 2019. Igen i år er advokat og partner fra

K2 item: Helle Nørgaard Jensen


Hvorfor er mit selskab taget under tvangsopløsning?

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at sende et selskab til tvangsopløsning hos

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Den netop offentliggjorte rapport om dusør- og overprisbetaling ved andelsboligkøb viser, at der fortsat er problemer med ulovlig dusør- og overprisbetali

K2 item: Christian Steen Laursen

European LifeCare Group er Europas største udbyder af vaccination med over 50 klinikker i Danmark og Storbritannien.

Selskabet blev oprindelig børsno

K2 item: Hans Christian Galst

Det er derfor vigtigt, at denne registrering foretages inden for de næste fire uger, hvis det ikke allerede er sket.Virksomheder risikerer tvangsopløsning på

K2 item: Anders Hebbelstrup Jensen

GALST har været involveret i sag om, hvorvidt breve sendt med anbefalet post eller afleveringsattest er tilstrækkelig dokumentation for et påbuds fremkomst. Resultatet var overraskende, og alle der beskæftiger sig med administration af fast ejendom såvel som udlejere, bør læse nøje med her.

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Da det lå inden for andelsboligforeningens formål, og konkret fandtes at være en saglig beslutning, der lå i tråd med tidligere beslutninger i fo

K2 item: Sune Blohm

Retssagen blev ført af advokat og partner, Kristian Dreyer, for byretten, hvor han og boligsælgerne fik medhold. Boligkøberen ankede til landsretten.<

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Læs artiklen

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Østre Landsret har ved dom af 7. november 2017 i anke 8. afd. B-2307-16 fundet, at en administrationsaftale mellem en administrator og en ejerforening var en forbrugera

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Østre Landsret har nu endeligt afgjort striden vedrørende E/F Egholm og de pontonner, som er opført foran stuelejlighederne i københavns sydhavn.&n

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

En ny landsretsdom fastholder det mangeårige princip, at ejendomsmæglere skal værdiansætte ejendomme korrekt, men der tillades et vist acceptabelt fejl

K2 item: Sune Blohm

I begyndelsen af maj var advokat Sune Blohm i Københavns Byret for at repræsentere en ejendomsudvikler i en sag anlagt af en tidligere samarbejdspartner, der

K2 item: Signe Brock

Erhvervsministeren foreslår blandt andet at sænke minimumskravet til aktieselskabers selskabskapital fra kr. 500.000 til kr. 400.000 og at gøre det mulig

K2 item: Carsten Bo Løjborg

Dommen er netop afsagt, og vores klient fik medhold. Landsretten har nogle gode præmisse om betingelserne herfor.

Opsigelsesadgangen følger af lejelovens

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Den 15. maj 2018 har Regeringen (V, LA og K) og S, DF og RV indgået en politisk aftale om at sikre mere attraktive skattevilkår og korrekt skattebetalin

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Gevinster ved sådanne investeringer er hos personer skattepligtige som personlig indkomst, og tab er fradragsberettiget, men kun som et ligningsmæssigt fradrag. De

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 28. februar 2018 ved L177 fremsat et rigtigt godt lovforslag, der skal forbedre andelsboligsektoren under overskriften "Mere robuste andelsboligforeninger". Men på et punkt er advokat Kristian Dreyer dog kritisk.

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Forbrugeren havde købt et rækkehus som et ”projektkøb”, og fik oplyst i salgsopstillingen, at ejendomsskatten udgjorde godt 13.000 kr. år

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Kristian Dreyer, partner og advokat for GALST, er dog ikke helt enig i denne betragtning. Kristian arbejder desuden som ekstern lektor ved det juridiske fakultet i Købe

K2 item: Hans Christian Galst

Hans Christian Galst har de seneste 11 år rådgivet X Factor finaledeltagerne og har derudover også rådgivet finaledeltagerne i andre tilsvarende konkur

K2 item: Christian Steen Laursen, Anders Hebbelstrup Jensen

I efteråret 2016 startede Domstolsstyrelsen deres pilotdrift og det skal efter planen være fuldt udrullet til samtlige retskredse til starten af februar 2018. Det

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

De nye regler sætter begrænsninger for adgangen til at finansiere forældrekøbet med et variabelt forrentede lån. Mange forældre vil fremad

Sune kommer fra en stilling hos Husen Advokater, hvor han sad som specialist i lejeret, og ydede rådgivning inden for fast ejendom med fokus på overdragelse af fas

K2 item: Hans Christian Galst

Vi har i den forbindelse også fornyet vores logo og lanceret en ny hjemmeside.

Virksomheden ejes fortsat af advokaterne Hans Christian Galst, Christian Steen Lau

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

I sagen havde ejerforeningen og administrator ved en fejl registreret, at en ejerlejlighedsejer havde betalt sin andel af fælleslånet, og ejerlejlighedsejeren blev

K2 item: Christian Steen Laursen

Læs mere om Julie her.

Hvis du ønsker at hør

K2 item: Hans Christian Galst

Signe er specialiseret i nogle af de mest centrale erhvervsjuridiske områder, herunder selskabs-, ansættelses- og markedsføringsret, mens Carsten er special

K2 item: Christian Steen Laursen

AdvokatKODEKS er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder. Ordningen indebærer, at vi arbejder loyalt og proaktivt med de fem principper:

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Uddannelsen tages af advokater med erfaring i voldgiftsssager, som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere.

Læs mere om Kristian Strandberg Dreyer

K2 item: Hans Christian Galst

Legal 500 er det mest prominente ratingbureau inden for jurabranchen. Det er uafhængigt og baserer sig på kunders og brancheaktørers vurdering.

Side

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Det kan være svært at gennemskue for købere, om der er tale om en sund andelsboligforening. Derfor har boligsiden.dk udarbejdet en guide, som skal hjæ

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Karnov Group går nu i gang med at trykke 2. oplag.

Bogen er en samlet fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forske

K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

Forbrugere skal med aftalen nemmere kunne gennemskue prisen for sit realkredit- og banklån og i praksis få nemmere ved at skifte realkreditinstitut og bank uden fo

K2 item: Hans Christian Galst

På mødet vil emner såsom forholdet mellem kontraktsansvar og ansvar på deliktsgrundlag samt bevisvurdering i moderne rettergang debatteres af fø

K2 item: Christian Steen Laursen

Arbejdsgruppens mål er at udarbejde en rapport til Danske Advokaters bestyrelse om, hvilke initiativer branchen bør initiere.

Der kan læses mere om