K2 item: Christian Steen Laursen

GALST tilbyder i samarbejde med Whistleblower Software ApS, én samlet teknisk og juridisk whistleblower-løsning under overskriften, at det skal være nemt at gå til og nemt at implementere. 

Vores løsning tilpasses den konkrete virksomhed og består af en juridisk og organisatorisk implementering, de fornødne skriftlige politikker og procedurer samt en sikker online indberetningskanal via vores whistleblower software.   

Hvad er en whisteblowerordning?
En whistleblowerordning er et værktøj der sikrer, at dine medarbejdere og samarbejdspartnere har mulighed for at indberette potentielle ulovligheder. Det hjælper virksomheder til at forebygge og afdække alvorlige forhold, som for eksempel kan være af økonomisk eller kriminel karakter. Samtidig sikrer det, at gældende lovgivning bliver overholdt. Det skaber tryghed og troværdighed overfor medarbejdere, samarbejdspartnere og andre, idet din virksomhed tager henvendelser alvorligt og skaber en tryg arbejdsplads for alle.

Whistleblower

Hvem er omfattet af kravet om whistleblowerordningen?

I hovedtræk skal alle virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023, og har virksomheden mere end 249 ansatte, skal det være på plads allerede til den 17. december 2021. Arbejdstagerne kan hermed indberette overtrædelser, der er omfattet af lovens anvendelsesområde. Ordningen giver mulighed for at etablere koncernfælles whistleblowerordninger. Uanset størrelse kan koncernforbundne selskaber således opfylde kravet om at etablere interne whistleblowerordninger gennem en koncernfælles ordning. 

Hvem administrerer og implementerer whistleblowerordningen?

Ved implementeringen og administrationen af en whistleblowerordning kan man som arbejdsgiver vælge at stå for ordningen internt eller outsource det. Hvis man vælger at håndtere det internt, skal der udvælges en uafhængig person i virksomheden (eller en afdeling), der modtager indberetninger og står for kontakten til whistlebloweren. I det omfang at man outsourcer kontakt punktet for indberetningen under whistleblowerordningen til nogen udenfor virksomheden, vil valget ofte falde på et advokathus med GDPR-mæssige og ansættelsesretslige kompetencer. Mange virksomheder vælger en eksternt forankret whistleblowerordning, for b.la. at undgå at eventuelle whistleblowere skal føle sig utrygge ved at indberette ”internt.” 

Hvilke forhold kan indberettes?

De forhold, der er omfattet den nye lov om whistleblowerordningen, er strafbare forhold såsom misbrug af økonomiske midler, tyveri, brud på eventuelle tavshedspligter, svig, underslæb, bestikkelse og bedrageri. Herunder også grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning. 

De forhold der vedrører arbejdstagerens eget ansættelsesforhold, såsom overtrædelse af interne retningslinjer, som sygefravær, påklædning og indtagelse af alkohol, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af whistleblowerloven. Her skal man kontakte den nærmeste kontaktperson, chef eller HR-afdeling. Hvis indberetningen derimod omfatter en alvorlig lovovertrædelse eller alvorlige forhold på arbejdspladsen, såsom seksuel chikane og andre grove personrelaterede konflikter, vil det være omfattet af whistleblowerloven. Nogle virksomheder vælger at åbne ordningen op, så der kan rapporteres om flere emner end blot hvad der kræves af loven. 

Hvem kan indberette?

I det omfang virksomheden er omfattet af loven, er arbejdsgiveren juridisk forpligtet til at stille en whistleblowerordning til rådighed for deres arbejdstagere. Dog kan man som arbejdsgiver frivilligt vælge at stille whistleblowerordningen til rådighed for personer der ikke er ansatte, men som har tilknytning til virksomheden. Det kunne eksempelvis være aktionærer, frivillige, praktikanter, selvstændigt erhvervsdrivende, underleverandører og leverandører. 

Hvordan beskyttes indberetteren mod repressalier?

Whistleblowerloven indebærer et komplet forbud mod repressalier. En indberetning må ikke medføre en ufordelagtig behandling af eller reaktioner mod indberetteren. Hverken whistleblowere eller andre personer, som opfylder lovens beskyttelsesbetingelser, må udsættes for repressalier, forsøg på repressalier eller trusler herom. 

Hvis whistleblowere oplever at blive udsat for repressalier i forbindelse med en indberetning, har vedkommende krav på en godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Derudover har vedkommende krav på godtgørelse, hvis vedkommende udsættes for repressalier i forbindelse med anskaffelse af dokumentation eller forsøg på anskaffelse af dokumentation for oplysninger om overtrædelser. 

Hvilken dokumentation skal opbevares?

Før brug af ordningen, skal arbejdsgiver som minimum udarbejde en whistleblowerpolitik samt en skriftlig procedure for, hvordan indberetningerne bliver håndteret. Arbejdsgiver er derudover forpligtet til at opbevare skriftlig dokumentation for etableringen af whistleblowerordningen samt de procedurer der er omfattet. 

Hvis arbejdsgiveren vælger en ekstern leverandør, til at administrere whistleblowerordningen, skal det sikres at denne lever op til whistleblowerlovens krav. Her kan man indhente en skriftlig garanti fra den eksterne leverandør, for eksempel gennem en databehandleraftale mellem de to parter.  

Få en full-service ordning hos GALST

Vi bruger Whistleblower Software, som er bygget professionelt af Whistleblower Software Aps, til at understøtte en transparent og sikker løsning, designet af brugeradfærdsspecialister med input fra internationale eksperter indenfor whistleblowing. 


Løsningen omfatter b.la:

 • En krypteret og sikker løsning med 2-faktor brugervalidering
 • Indberetteren kan forblive anonym
 • En ISAE 3000 erklæring på IT-platformen
 • Kommunikationen vil foregå i en lukket portal, der er placeret i et ISO 27001 certificeret datacenter 
 • Fuld logning af hændelser i portalen
 • En række formaliserede procedurer for oprettelse, ændring og nedlæggelse af brugeradgange
 • End-to-end krypteret rapportering 

Pris

Fast pris for etablering af ordningen på kr. 10.000 ekskl. moms 

 • Etablering af whistleblowerordning indrettet til den konkrete organisation inklusiv whistleblowerpolitik, artikel 30 fortegnelse og forankring i organisationens persondatapolitik baseret på software fra Whistleblower Software ApS. 

Fast pris af kr. 10.000 ekskl. moms til GALST for alle virksomheder og organisationer.  

Licens for whistleblower software

 • Fast licenspris til Whistleblower Software ApS på kr. 520 ekskl. moms per måned for virksomheder og organisationer med 0-49 medarbejdere. 
 • Fast licenspris til Whistleblower Software ApS på kr. 600 eksl. moms per måned for virksomheder og organisationer med 50-249 medarbejdere.
 • Fast licenspris til Whistleblower Software ApS på kr. 1000 ekskl. moms per måned for virksomheder med 250-500 medarbejdere.
 • +500 medarbejdere 1600-2600 ekskl. moms per måned. Se præcist på:

https://whistleblowersoftware.com/da/priser

Eventuelle tilkøbsydelser

 • Outsourcing af whistleblowerordningen til GALST: kr. 5.000 ekskl. moms årligt samt kr. 1.000 ekskl. moms pr. indberetning til GALST i henhold til ordningen. 
 • Undersøgelsesforløb samt ansættelses- og persondataretlig rådgivning mv. fra vores specialiserede advokater i forbindelse indberettede sager på whistleblowerportalen aftales konkret. 
 • Kursus for tilknyttede kontaktpersoner hos virksomheden og organisationen kr. 3.000 ekskl. moms.

Vil du vide mere?

Download en prisoversigt og benyt kontaktboksen nedenfor, hvis du ønsker at blive kontaktet af os.  

For yderligere oplysninger kontakt advokat (L), partner Christian Steen Laursen

Jeg vil kontaktes

Hvad er dit navn?
Hvad er din e-mail.
Hvad er dit telefonnummer?
Hvad er dit firmanavn?
Invalid Input