K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Kristian Dreyer har en baggrund i ejendomsmæglerbranchen, og det har derfor været naturligt, at vi som - vistnok - den eneste advokatvirksomhed i landet - har specialiseret os i ejendomsmæglerjura herunder ejendomsmægleransvar.

Vi fører klagenævns-, disciplinærnævns- og retssager for ejendomsmæglere, erhvervsdrivende og private. Vi bistår endvidere ejendomsmæglerkæder og –forretninger i voldgiftssager og i krisehåndtering.

Vi bistår ejendomsmæglerkæder og individuelle ejendomsmæglervirksomheder med bl.a. etablering, drift og afvikling af ejendomsmæglervirksomhed, udarbejdelse af faglige normer, udvikling og kontrol af forretningsgange og procedurer, ajourføring af købsaftaler og særlige vilkår deri, rådgivning om franchise, ansættelsesretlige problemstillinger samt køb og salg af ejendomsmæglervirksomheder.

Vi har skrevet ”Ejendomsmæglerloven med kommentarer”, som er en lovkommentar til lov om formidling af fast ejendom m.v. (ejendomsmæglerloven), der trådte i kraft den 1. januar 2015. Bogen er pensum i faget omsætning af fast ejendom på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

Vi skriver også løbende artikler om den nyeste nævnspraksis i Dansk Ejendomsmæglerforenings medlemsblad.

Vi underviser medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening og Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Endvidere underviser vi en stor del af de danske penge- og realkreditinstitutter gennem Finanssektorens Uddannelsescenter, der er en forening ejet af finanssektoren.

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for "real estate and construction". Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.