K2 item: Majken Korsgaard

Hos Galst bistår vi danske og internationale virksomheder i en lang række sager indenfor IT-rettens område, herunder bistår vi vores kunder med IT-udviklings- og distributionsaftaler samt IT-relateret konfliktløsning. 

IT-verdenen er i konstant udvikling og den juridiske rådgivning forudsætter indgående forståelse for både den relevante teknologi og for klientens virksomhed kombineret med en indgående viden om IT-kontrakter og -projekter samt tillige ophavsretlige problemstillinger. 

IT-kontrakten er et styringsværktøj, som skal sikre, at IT-projektet har en god ramme og det bedste udgangspunkt for at blive en succes for de involverede parter. 

Majken Korsgaard er certificeret IT-advokat (Danske IT-Advokater) og har indgående erfaring med udarbejdelse, forhandling og gennemførelsen af større IT-kontrakter med henblik på at skabe og sikre værdi for vores klienter.