K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen

Vi rådgiver om alle områder inden for selskabsretten, herunder om valg af selskabsform, ejeraftaler, vedtægter, koncernstrukturering, selskabs- og koncernetablering og den formelle registrering hos myndighederne.

Eksisterende virksomheder rådgiver vi bl.a. om kapitelforhøjelser/-nedsættelser, kapitalstruktur, vedtægtsændringer, tilbagekøb af egne aktier, udbyttebetalinger, ledelses- og aktionærforhold, generalforsamlinger, fusioner, spaltninger, omdannelser til andre selskabsformer, omstruktureringer og likvidationer.

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for "commercial, corporate and M&A". Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.