Anvendelsen af vores hjemmeside, www.galst.dk (herefter ”hjemmesiden”), er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig forlade hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

GALST Advokataktieselskab, CVR 32 28 55 70, Gammel Strand 44, 1202 København K, driver hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på hjemmesiden gøres alene offentligt tilgængeligt i oplysnings- og reklameøjemed. Vi tilstræber naturligvis, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere dette, og vi kan heller garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret. Intet indhold, herunder i særdeleshed artikler eller nyheder, er udtryk for juridisk rådgivning. Indholdet kan aldrig erstatte juridisk rådgivning, og anvendelsen af hjemmesiden etablerer ikke et "kundeforhold". Nyhedsbreve kan ikke sidestilles med konkret juridisk rådgivning.

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, som vi ikke har kontrol over, og vi er ikke ansvarlige for tilgængeligheden eller indholdet af sådanne hjemmesider.

Vi forsøger på rimelig vis at sikre, at vores hjemmeside ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende, men det garanteres ikke, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer, og vi fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, der modtages fra vores hjemmeside – eksempelvis i forbindelse med at du foretager downloads. Du opfordres derfor til selv at anvende et anerkendt virusprogram for at hindre sådanne eventuelle virusangreb.

Links
Der må ikke "frames" eller "deep-linkes" til denne hjemmeside. Det er tilladt at linke til vores hjemmesides forside, hvis det sker på en loyal og ikke-konkurrerende måde. Vi er åbne overfor at indgå særlige aftaler om anvendelsen af links til vores hjemmeside, herunder undersider, hvorom du er velkommen til at kontakte os.

Immaterielle rettigheder
Vores hjemmeside indeholder ophavsretligt beskyttet materiale. Materialet er endvidere beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må alene anvende vores hjemmeside, i det omfang gældende ret tillader det, og enhver anden benyttelse kræver vores skriftlige accept.

Personoplysninger
Denne hjemmeside opsamler oplysninger om din identitet og din adfærd. Det sker blandt andet ved brug af såkaldte "cookies". Oplysningerne benyttes til at beskrive, hvordan vores hjemmeside benyttes, herunder til statistiske formål. Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Vores server er beliggende i Danmark. 

Oplysningerne behandles af en ekstern databehandler, som udfører hosting af vores hjemmeside. Du kan få nærmere oplysninger om eventuelle personlige registreringer ved at kontakte os.

Lovvalg og værneting
Anvendelsen af denne hjemmeside er undergivet dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, som måtte pege på anvendelsen af fremmed ret. Tvister, der udspringer af eller vedrører vores hjemmeside, kan alene behandles af de danske domstole.