K2 item: Christian Steen Laursen

Vi har assisteret myndigheder, organisationer, banker, forsyningsselskaber og andre store virksomheder med gældsinddrivelse siden 1982. Vores kunder tæller de største danske aktører inden for bl.a. energisektoren, ejendomsbranchen og rettighedshaverorganisationerne.  

Vi arbejder for værdiskabelse for vores kunder gennem konstant optimering af inddrivelsesprocesserne, arbejdsgange, standardisering af processer, IT-systemer og brug af ny teknologi. Vores kunder har bl.a. onlineadgang til egne sager via vores web-portal, så status og saldooplysninger altid er tilgængelige.

Vores sagsbehandling sker i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med de advokatetiske regler og gældende lovgivning, herunder persondatalovgivningen. Ordentlighed i vores sagsbehandling og kontakt med omverdenen er en central rettesnor i vores virke.

Uanset en sags kompleksitet fører vi sagen fra vugge til grav (one-stop shop), da vi trækker på resten af advokathusets kompetencer, som dækker almindelig full-service advokatvirksomhed.

Yderligere oplysninger kan findes på www.svegainkasso.dk.