K2 item: Lotte Lundin

Når en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, kan det ofte være svært for ejeren og/eller ledelsen at se hvilke muligheder der kan være for at drive virksomheden videre. I de fleste tilfælde kan der gøres en række tiltag for at redde hele eller dele af virksomheden, og det kan være afgørende med hurtig og effektiv håndtering af sagen.

Mulige tiltag kan være, at der indgås aftale med kreditorerne, at der sker intern omstrukturering eller at der forsøges at skaffe ekstern finansiering eventuelt ved at fremskaffe nye investorer. Der kan også være overvejelser om rekonstruktion af virksomheden eller overvejelser om, hvorvidt der skal indleveres en konkursbegæring.

Hos GALST har vi indgående kendskab til og erfaring med håndtering af alle former for insolvensretlige problemstillinger. Vi har betydelig erfaring med behandling af tvangsopløsninger, likvidationer, akkordordninger, frivillige ordninger, rekonstruktioner og håndtering af nødlidende erhvervsengagementer. I den forbindelse rådgiver vi også långivere og investorer med det formål at opnå den bedst mulige løsning for virksomheden og kreditorerne.

Derudover har vi betydelig erfaring med behandling af konkursboer, hvor vi varetager rollen som kurator. Vi håndterer alle former for konkursboer, både mindre og større konkursboer samt konkursboer inden for alle brancher. Vi arbejder altid på at sikre, at aktiverne realiseres bedst muligt, og dette kunne eksempelvis være i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, hvor tillige arbejdspladser reddes.

Vi yder også rådgivning til private personer med økonomiske problemer, herunder om muligheder for gældssanering, akkordordninger mv., og vi lægger vægt på, at enhver form for insolvensproces skal ske bedst muligt for de involverede parter.