K2 item: Hans Christian Galst

Markedsføring og salg sker i stigende grad på internettet. Webshops, sociale medier og digitale annoncer har åbnet helt nye muligheder for virksomheder og udgør i dag en væsentlig del af de fleste virksomheders forretningsmodel.

Vi hjælper vores klienter med en juridisk gennemgang af kampagner, reklamer, nyhedsbreve og øvrige markedsføringsaktiviteter, herunder markedsføring på sociale medier, så det sikres, at markedsføringen overholder gældende lovgivning.

Vi hjælper herudover med at sikre, at virksomheders hjemmeside, e-handelsportal, privacy-politik, cookie-politik samt salgs- og leveringsbetingelser er i overensstemmelse med gældende regler.

Vi bistår også vores klienter i forhold til tidligere medarbejderes, samarbejdspartneres eller konkurrenters overtrædelse af markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik og misbrug af forretningshemmeligheder.

Virksomheders markedsføring og e-handel retter sig ofte mod et internationalt marked. Da vi har et samarbejde med advokater over hele kloden, inddrager vi efter omstændighederne vores udenlandske kollegaer i sager, der indeholder et trans- eller internationalt element.