K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Det er ubehageligt for både virksomheder og private at blive del af en rets- eller voldgiftssag. Som advokater er vi både forpligtede til og har interesse i at sikre, at det ikke sker. Grundigt arbejde med kontrakter mellem parterne kan begrænse risikoen for konflikt, men konflikter kan ikke altid undgås. Når først konflikten er opstået, og et acceptabelt forlig ikke kan findes, må sagen gå rettens vej.

Proces handler om at kunne sin jura og være mere end velforberedt. Procesadvokaten skal have kommerciel indsigt, tænke hurtigt, kunne tilpasse strategien til omstændighederne og fremføre argumenter på en overbevisende måde.

Vi fører et betydeligt antal sager for voldgiftsretter, byretterne, landsretterne og Højesteret. Vi har siden 2004 gennemført mere end 1.200 rets- og voldgiftssager.  

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for ”dispute resolution”. Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.

Flere af vores advokater er desuden løbende voldgiftsdommere i private voldgiftsretter, og vi har således erfaring på begge sider af bordet i voldgiftssager.