K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen

Et opkøb eller et frasalg af en virksomhed er en kompleks juridisk proces, som ofte skal gennemføres under stort tidspres. Det stiller store krav til advokatens erfaring, faglighed og kommercielle forståelse.

Vores M&A-team har gennem årene medvirket til et betydeligt antal transaktioner lige fra generationsskiftet af den lokale tømrervirksomhed til komplicerede cross-border kapitalfondsopkøb. Blandt vores kunder er såvel private equity fonde som industrielle spillere.

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for "commercial, corporate and M&A". Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.