K2 item: Christian Steen Laursen, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Erhvervslejekontrakten er en af erhvervslivets vigtigste kontrakter. For udlejer er der en tæt sammenhæng mellem ejendommens værdi og kvaliteten af erhvervslejekontrakten. Lejeforhold er ofte opsigelsesbeskyttede efter erhvervslejeloven og løber derfor som regel over en lang periode. Det stiller høje krav til erhvervslejekontrakten, som skal kunne virke ikke bare i dag men også om mange år.

Også for lejeren har erhvervslejekontrakten stor betydning på en række områder, herunder i forhold til lovlig anvendelse, istandsættelses- og retableringsforpligtelser, vedligeholdelsesfordeling og opsigelsesbeskyttelse. Derudover kan det være afgørende, om lejer har afståelsesret og dermed er i stand til at overdrage virksomhedens lokaler til en ny lejer.  

Vi bistår bl.a. en række pensionsselskaber, ejendomsadministrationsselskaber, ejendomsudviklingsselskaber og private virksomheder med indgåelse af langtidsholdbare lejekontrakter og med erhvervslejeretlige problemstillinger af enhver art, som vores kunder bliver involveret i. Herunder har vi stor erfaring i sager om markedsleje, hvilket kræver betydelig praktisk erfaring og kommerciel indsigt.    

Siden 2015 har vi været optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark, herunder inden for "real estate and construction". Legal 500 er det mest prominente juridiske opslagsværk i verden. Legal 500 er uafhængigt og baserer sig på årlige interviews med kunder og brancheaktører og disses vurderinger af vores arbejde i det seneste år.