K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer, Sabrina Bolvig Olsen

Advokaterne Sabrina Bolvig Olsen og Kristian Dreyer har igennem en årrække ført Planklagenævnssagen om det meget omtalte byggeri i Gribskov Kommune.

Den meget omtalte sag fra Annisse i Gribskov Kommune omkring et moderne byggeri, som kommunen igennem flere år har forsøgt at kræve fysisk lovliggjort (bygget om), er nu ved at nå sin afslutning, efter at Planklagenævnet den 14. november 2022 har truffet afgørelse i sagen til fordel for ejendommens ejer repræsenteret af advokaterne Sabrina Bolvig Olsen og Kristian Dreyer.

Kommunen har givet flere byggetiladelser, der senere er blevet underkendt, men bygherren byggede i god tro, og de meget små designmæssige ændringer, som kommunen kræver rettet, vil nødvendiggøre en enorm ombygning, og bygherren stod til et samlet tab på godt 4,62 mio. kr., hvoraf ca. 1,7 mio. kr. ville medgå til ombygningen alene. 

anisse

Planklagenævnet har fundet, at ændringerne visuelt er så små, hvis der skal ske fysisk lovliggørelse, at det ikke ud fra et proportionalitetsprincip giver mening at ofre så mange penge på en ombygning. "Afgørelsen er endelig rent administrativt, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at kommunen ikke respekterer afgørelsen, der er fuldstændig efter bogen", forklarer Kristian Dreyer. Planklagenævnet har også fundet, at bygherren var god i god tro, og den opfattelse delte kommunens egen forvaltning, der i øvrigt også nogle gange har indstillet til de folkevalgte politikere, at den juridiske korrekte afgørelse er den, som Planklagenænvet nu har truffet, forklarer Kristian Dreyer. Det var også den vurdering kommunen selv fik for mange år tilbage af Kammeradvokaten, som kommunen spurgte til råds. Kristian Dreyer forventer, at næsten 7 års slagsmål er ved at nå sin ende. 

Der ikke kommentarer til sagen i øvrigt. 

Sagen er bl.a. omtalt her

Har du spørgsmål til lignende problematikker, er du altid velkommen til at kontakte specialisterne i ejendomsafdelingen hos GALST.