K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

I denne artikel gennemgår advokat Kristian Dreyer reglerne om, hvad en ejendomsmægler kan og må i forhold til at indgå aftaler med køber på sælgers vegne. 

Det forekommer ofte, at der undervejs i forhandlingerne mellem køber og sælger og deres respektive rådgivere opstår diskussion om, hvorvidt der er indgået bindende aftale ved, at eksmepelvis sælgers ejendomsmægler har givet udtryk for, at sælger accepterer købstilbuddet eller visse særlige vilkår.

Men kan en ejendomsmægler i virkeligheden forpligte sin sælger overfor køberen, og indgå aftale med bindende virkning for sælger? I dagligdagen opstår der ofte diskusisoner herom. 

Du kan læse artiklen her: 

Kan ejendomsmægleren forpligte sælger overfor køber