Kristian Strandberg Dreyer er valgt ind i Danske Advokaters repræsentantskab.

 

 Danske Advokater er en brancheforening for advokatvirksomheder, hvis samarbejde har til formål at udvikle og styrke advokatbranchen og retssikkerheden for borgerne og erhvervslivet.

Udover at værne om advokatbranchen til gavn for branchen og samfundet er Danske Advokater en vigtig stemme i retspolitiske debat og samfundsdebatten. Danske Advokaters nye formand Jens Rothe har i den forbindelse udtalt, at foreningen ”skal stå vagt om retssikkerheden med vores faglighed og vise, at vi er en samfundsnyttig og samfundsansvarlig branche. Vi skal derfor være en vigtig stemme i den retspolitiske debat og være med til at sikre lovkvaliteten, for det går ofte for stærkt på Slotsholmen”.

I Danske Advokaters repræsentantskab, som Kristian Strandberg Dreyer netop er valgt ind i, er repræsenteret både store, mellemstore og små virksomheder i advokatbranchen. De forskellige såkaldte ”valggrupper” skal være med til at sikre, at foreningen kan tale på vegne af hele advokatbranchen, således muligheden for at nå de bedste resultater styrkes. Kristian Strandberg Dreyer er repræsentant i valggruppe 3 (virksomhed med 8-24 ansatte advokater).