K2 item: Hans Christian Galst, Kristian Strandberg Ivanov Dreyer
Lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser er vedtaget, og er trådt i kraft den 25. juni 2023. Formålet med lovforslaget er at bidrage til, at der på EU plan, og på nationalt plan, findes en effektiv og virkningsfuld processuel ordning for anlæggelse af gruppesøgsmål om påbud og genopretning, der er tilgængelig for forbrugere i alle medlemsstater. Lovforslaget, der nu er vedtaget og trådt i kraft, gennemfører et EU-direktiv om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser. Et gruppesøgsmål er kendetegnet ved, at søgsmålet berører en flerhed af personer, og at en repræsentant for denne gruppe - og ikke de enkelte forbrugere - anses som part i søgsmålet. I bestemte tilfælde vil der med den foreslåede lov kunne føres "gruppesøgsmål", uden at der er individuelle forbrugere, der har tilmeldt sig søgsmålet. Hensigten med de nye regler er at øge forbrugerbeskyttelsesniveauet ved at indføre mulighed for, at godkendte myndigheder og organisationer, der repræsenterer forbrugernes interesser, kan anlægge og føre to nye typer af gruppesøgsmål mod erhvervsdrivende om henholdsvis påbud, forbud og genopretning. Det vil betyde, at forbrugere fx kan opnå at få adgang til erstatning, hvis en virksomhed har overtrådt de regler, som direktivet omfatter. De nye regler indeholder krav til de myndigheder og organisationer, som ønsker at blive godkendt til at føre gruppesøgsmål. Myndigheder og organisationer skal anmode om at blive godkendt og opfylde en række betingelser. Reglerne vil betyde vil betyde, at de godkendte myndigheder og organisationer kan anlægge nationale gruppesøgsmål ved domstolene her i landet. På samme måde vil myndigheder og organisationer, der er godkendt i andre medlemsstater, kunne anlægge grænseoverskridende gruppesøgsmål her i landet.