Vi bistår i dagligdagen vores kunder med køb og salg af fast ejendom. Vi underviser i det, og vi skriver juridisk litteratur om det. Vi er faktisk rigtig gode til det.


Køb og salg af fast ejendom hører til dagligdagens arbejde i vores afdeling for fast ejendom og byggeri. Vores arbejde omfatter både helt store ejendomstransaktioner, såvel som fuldstændige almindelige ejendomshandler for private kunder. Det handler dybest set om det samme. På de store transaktioner er der blot flere nuller på tallene.


Ved almindelige bolighandler mellem forbrugere skal der foretages undersøgelser af ejendommen og købsvilkårene, om end omfanget er betydeligt mindre end ved erhvervshandler.

I forbindelse med ejendomstransaktioner skal man eksempelvis gøres sig overvejelser om betingelserne for overhovedet at købe fast ejendom i Danmark, ejerforholdene, ejendommens beskaffenhed og stand, anvendelsesbegrænsninger og fremtidig anvendelse, grund- og miljøforhold, ejendommens indtægter og udgifter, købers risikoafdækning og sælgers mulighed for at begrænse sin mangelhæftelse m.v.

Vi bistår med forhandling af købsaftale og overdragelsesvilkår, og bistår med handlens berigtigelse. Vi tilbyder attraktive fastpriser på alle private ejendomshandler.

En køber af en erhvervsejendom vil sædvanligvis have behov for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, forinden der indgås en endelig handel. I den forbindelse udfører vi fuldstændig juridisk due diligence for køber. Bistår vi sælgeren i en sådan transaktion forberedes købers due diligence og datarum gøres klar. En juridisk due diligence omfatter en lang række af forhold, herunder bl.a. hvorledes ejendommen er reguleret, om der er konstateret eller mistanke om forurening på ejendommen, om offentlige planer er til hinder for den påtænkte anvendelse, om lejen er fastsat korrekt, ligesom der foretages en analyse af købers risici og potentielle krav fra nuværende eller tidligere lejere af en bolig- eller erhvervsudlejningsejendom. Ved siden af de juridiske undersøgelser gennemføres ofte tillige finansielle og tekniske undersøgelser.

Både sælger og køber af en fast ejendom kan have behov for rådgivning omkring handlens strukturering, herunder om ejendomsoverdragelsen sker ved, at ejendommen fysisk handles, eller om det er det selskab, der ejer ejendommen, som handles. Køberen bør overveje, hvorvidt ejendommen skal købes privat eller i selskabsform, og sælger skal vide hvorledes salget påvirker sælgers skattemæssige situation.

Alle advokater og jurister i afdelingen er vant til at rådgive om og håndtere sager vedrørende køb og salg af fast ejendom.

Advokat Kristian Dreyer har i en årrække været ekstern lektor på Erhvervsakademiet, og undervist i faget. I dag er Kristian Dreyer ekstern lektor i faget på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, og har bl.a. skrevet om emnet i "Ejendomsmæglerhåndbogen" (2009), Forlaget Andersen, samt "Håndbog i mangler ved fast ejendom" (2014).