K2 item: Kristian Strandberg Ivanov Dreyer

Vi har netop vundet en sag i Østre Landsret, hvor ejerforeningen ved en fejl ikke havde opkrævet en ejerlejlighedsejer for sin andel af et fælleslån.

I sagen havde ejerforeningen og administrator ved en fejl registreret, at en ejerlejlighedsejer havde betalt sin andel af fælleslånet, og ejerlejlighedsejeren blev derfor ikke bedt om at betale sin andel af fælleslånet. Ejerlejligheden blev herefter solgt, og da ejerforeningen og administrator konstaterede fejlen, havde den nye køber allerede overtaget ejerlejligheden.

Spørgsmålet var herefter, hvem der skulle betale.

Landsretten slog fast, at den godtroende køber ikke hæftede for den sælgende ejerlejlighedsejers andel af lånet, og at ejerforeningen var berettiget til at opkræve ejerlejlighedens andel af lånet hos sælger, fordi sælger var/burde være bekendt med lånet. Sælger måtte således have indset, at der var sket en fejlregistrering, og at ejerlejlighedens andel af fælleslånet ikke var indfriet.

Landsretten slog endvidere fast, at ejerforeningen kunne opkræve beløbet hos sælger på trods af den fejlagtige registrering og manglende opkrævning.

Landsretten slog også fast, at køber kunne indtale ejerforeningens krav ved en procesaftale under sagen.

Dommen kan læses her.

Hvis du vil høre mere om dommen, er du velkommen til at kontakte advokat Kristian Strandberg Dreyer.